Ikola wata syntetyczna 1l/160x12mm

Ikola wata syntetyczna 1l/160x12mmWATA SYNTETYCZNA 1l/160x12mm
Wkład z syntetycznej włókniny, przeznaczony do  filtracji końcowej, można jej używać jako głównego wkładu filtrującego lub jako ochronę przed zabrudzeniem wody przez inne wkłady takie jak torf czy węgiel. Można też użyć jej do  ochrony przed nadmiernym zamuleniem wysoko porowych mas biologicznych. Wata skutecznie filtruje nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia dlatego zaleca się częste mycie i płukanie tej włókniny.