Ikola antyglon

Ikola antyglonANTYGLON - 100mlE-110 Skuteczny eliminator glonów. 
Nowoczesny preparat ingerujący bezpośrednio w procesy metaboliczne komórek glonów,  blokuje dalsze namnażanie oraz osłabia i niszczy niechciane glony. Usuwa martwe glony  na zasadzie koagulacji nieorganicznymi algicydami, wytrąca zawiesiny organiczne do osadów dennych, neutralizuje siarkowodór a dalszym rozkładem zajmują się bakterie nitryfikacyjne które zawiera preparat wspomagający MIKROORGANIZMY. Zachowanie równowagi biologicznej warunkuje brak problemów z glonami w akwarium.